Username

Password

 

 

Profil školy

Kurzy pro veřejnost Pomaturitní studium Privátní kurzy Firemní výuka

Profil školy

Profil školy

Učíme jazyky dobře a rádi s dlouhou tradicí.

Glossa – škola jazyků byla založena roku 1992. Od roku 2000 působí jako společnost s ručením omezeným. Již řadu let zaujímá stabilní pozici v první desítce společností, které se v České republice zabývají výukou cizích jazyků.
Z původně malé agentury s několika mladými lektory jsme se rozvinuli v poměrně velkou školu uznávanou zákazníky i konkurencí. Ze starších dob jsme si uchovali zájem věnovat se každému kurzu i blízký kontakt s našimi lektory. Růst nám umožnil zdokonalit zázemí, lektorský tým i management školy. Dnes našimi kurzy prochází více než 3500 studentů ročně. Zvládnout úskalí cizího jazyka a rozšířit životní obzory jsme již pomohli desítkám tisíc studentů.

Klademe důraz na kvalitu.

Glossa – škola jazyků se dokázala prosadit na trhu vzdělávání také díky důrazu na odborné zajištění výuky.
Umíme učit cizí jazyky zábavně a efektivně. Akademické řízení kurzů je systematizováno a vzájemně provázáno. Péče o obsahovou stránku výuky je pro nás klíčová. Naši kvalifikovaní lektoři vědí, jak Vám co nejlépe pomoci s využitím cizího jazyka v praktických životních situacích. S námi se domluvíte!

Jsme jazyková škola s mezinárodní i státní akreditací.

Glossa – škola jazyků je akreditovaným centrem největší britské vzdělávací instituce City&Guilds of London Institute.

Jako pověřené zkušební centrum máme již od roku 2004 právo organizovat mezinárodní jazykové zkoušky z obecné i obchodní angličtiny.

Kromě zařazení kurzů pomaturitního studia do vyhlášky MŠMT jsme jako jedna z mála jazykových škol držiteli akreditace ministerstva školství pro oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Máme efektivní organizaci a stále ji vylepšujeme.

Glossa – škola jazyků zavedla jako jeden z prvních subjektů na trhu jazykového vzdělávání systém řízení jakosti dle normy ISO 9001:2000.

Certifikaci provedla prestižní mezinárodní společnost Bureau Veritas v roce 2004. Systém řízení jakosti nám přinesl vylepšení pracovních postupů a při pravidelných interních i externích auditech nám poskytuje nezbytnou zpětnou vazbu a podněty pro změny a vylepšení. Pracujeme lépe a výkonněji a můžeme Vám tak poskytovat stále lepší služby.

Jsme členem profesních asociací s certifikáty kvality.

ACERT, Asociace certifikovaných jazykových škol  je výběrové sdružení škol, které splňují požadavky na kvalitu své práce a prokazují ji při pravidelných inspekcích. Asociace certifikovaných jazykových škol ACERT je přidruženým členem evropského sdružení pro kvalitní jazykovou výuku EAQUALS.

Inspekce se zaměřují na schopnost zajistit kvalitní výuku: kontrolují odbornou způsobilost akademického vedení, kvalifikaci lektorů, systém hospitací, zázemí pro přípravu, vedení hodin a kvalitu vzdělávání lektorů. Toto jsou kritéria, která odlišují kvalitní jazykové školy od nekvalitních škol či jazykových agentur orientujících se pouze na zprostředkování lektorů. Glossa – škola jazyků patří mezi zakládající členy tohoto sdružení.

AJŠA  - Asociace jazykových škol a agentur České republiky je profesním sdružením, jehož posláním je zdokonalovat jazykové vzdělávání v regionech České republiky. Školy sdružené v AJŠA zastávají společné principy kvality popsané v Kodexu kvality.

Část členských škol AJŠA prochází nezávislou certifikací, která ověřuje dodržování Normy kvalitního jazykového vzdělávání AJŠA. Glossa - škola jazyků je certifikovaným členem AJŠA.

Máme skvělý lektorský tým.

Glossa – škola jazyků spolupracuje s více než sto padesáti lektory. Náš tým je stabilní, pravděpodobnost, že v kurzu během školního roku nedojde k výměně lektora, je vyšší než 90%.  Kvalifikaci našeho lektorského týmu neustále zvyšujeme. Kvalifikace pro nás znamená nejen formální vzdělání – více než tři čtvrtiny hodin u nás odučí lektoři plně kvalifikovaní dle kritérií ACERT –  ale především prokázané učitelské schopnosti a snahu se dále vzdělávat a rozvíjet. V profesním rozvoji našim lektorům výrazně pomáhá náš tým špičkových odborníků v akademickém managementu školy.

Vycházíme z Evropského referenčního rámce.

Glossa – škola jazyků integruje Společný evropský referenční rámec pro cizí jazyky (ERR) do všech oblastí výuky.

S pomocí ERR stanovujeme cílové úrovně studentů, vybíráme výukové programy, připravujeme vzdělávací projekty, hodnotíme studenty. ERR Vám přináší možnost vzájemného porovnání výsledků mezi studenty i jazyky a je platný pro celou Evropu. Každý posluchač našich kurzů dostává po ukončení výukového cyklu certifikát, který zařazuje dosažené jazykové kompetence do kontextu ERR a hodnotí silné stránky i příležitosti k dalšímu rozvoji.

Denně zajišťujeme velké množství kurzů.

Glossa – škola jazyků realizuje více než 2000 vyučovacích hodin týdně. Každý pracovní den tedy zajišťujeme průměrně 200 kurzů o rozsahu dvou vyučovacích hodin.

Z nich zakázková firemní výuka tvoří průměrně 160 kurzů a výuka pro veřejnost 40 kurzů denně.

Každý den jsme tu pro Vás.

Glossa – škola jazyků je postavena na dobře propracovaném systému řízení. Máme společný cíl, naše role jsou různé.

Kancelář školy se stará o organizaci kurzů, klientský servis pro zakázkové kurzy a administrativní zázemí školy. Akademický management zajišťuje obsah kurzů, kontroluje kvalitu výuky, vybírá, vzdělává a řídí lektory. Recepce školy je vždy připravena řešit jakékoli požadavky zákazníků.

Pracujeme s dobrým zázemím.

Glossa – škola jazyků má sídlo v centru Prahy, vedle recepce a kanceláří zde mají zázemí také lektoři. Dále máme k dispozici síť výukových středisek s učebnami na pěti dobře dostupných místech Prahy u stanic metra.

V naší škole Vás rádi kdykoliv uvítáme.

Náš cíl – spokojený posluchač.

Glossa – škola jazyků slibuje pouze to, co umí splnit. Nechceme slibovat zázračné metody ke snadnému a rychlému zvládnutí cizího jazyka bez námahy, protože takové metody ve skutečnosti neexistují. Jedině otevřená, dynamická a logicky uspořádaná výuka je efektivní a připraví studenty na skutečný život. Nechceme slibovat, že budete s našimi službami vždy absolutně spokojeni. Ale snažíme se k tomuto ideálu co nejvíce přiblížit.

V žádné práci s lidmi se nelze vyhnout chybám, omylům či nedorozuměním. Nemůžeme zaručit stoprocentní spokojenost všech absolventů našich kurzů. Co ale slíbit můžeme, je otevřená komunikace a upřímná snaha o řešení případných nedostatků ve prospěch zákazníka. A díky tomu je našich spokojených posluchačů opravdu hodně. Posuďte sami: Ročně prochází našimi kurzy více než 3500 posluchačů. Při posledním každoročně konaném plošném anonymním průzkumu názorů posluchačů vyjádřilo spokojenost se svým jazykovým kurzem 94,84% respondentů a svého lektora za schopného učitele považuje 96,23% respondentů.

 

Profil školy / Historie / Lidé / Partneři

 

Aktuality | Profil školy | Proč Glossa | Mezinárodní zkoušky | Kurzy pro veřejnost
Pomaturitní studium | Privátní kurzy | Firemní výuka | On-line testy | Business Workshops 
English University Online | Information in English | I-pack


Glossa s.r.o., Jindřišská 11, 110 00 Praha 1, tel. 224 219 484, 224 213 303, e-mail:info@glossa.cz

 

© Glossa, s.r.o. 2009, provoz a zpracování DOMÉNY s.r.o.