Username

Password

 

 

Firemní jazykové kurzy » Komplexní služby

Komplexní servis


Komplexní servis

Komplexní servis

Zaměření na využití cizího jazyka v praxi

 
Naše metoda je komunikativní. Naším cílem je připravit studenty na konkrétní životní situace, v nichž budou cizí jazyk užívat; v rámci firemní výuky zejména v pracovní oblasti.

 
Pro každý výukový celek stanovujeme komunikativní cíl. Na jeho základě volíme, jakou gramatiku a slovní zásobu studenty musíme naučit a jaké jazykové dovednosti potřebují. Na konci celku pomocí simulace ověříme úspěšnost a podle toho dále plánujeme výuku. Naše metoda je syntézou různých přístupů, nikoli souhrnem dogmatických postupů, kterých je potřeba se za každou cenu držet. Vezměme příklad používání češtiny v hodinách: snažíme se studenty maximálně vystavovat cizímu jazyku, lektor v něm cíleně komunikuje a vede také studenty k jeho aktivnímu použití. To však neznamená, že nesmí padnout slovo česky. Čeština je výhodná, když je potřeba rychle vysvětlit nejasné slovíčko, ujistit se, že studenti rozumí, vyjasnit problém. Naše metoda není jen vyčtena z knih. Je prověřována každodenní praxí a v souladu s ní se stále vyvíjí. Sledujeme, co, kdy a v jaké situaci funguje, a naše zkušenosti dále uplatňujeme.


Plánování a řízení zakázkové výuky

 
Pomůžeme Vám stanovit cíle výuky tak, aby Vaši zaměstnanci mohli vykonávat svou práci lépe, sebevědoměji a efektivněji; zřetelně stanovíme, odkud a kam studenti během výukového cyklu dojdou. Zajistíme realizaci jazykové výuky v souladu s potřebami zaměstnavatele i požadavky posluchačů.

 
Na základě analýzy potřeb a vstupního testování připravíme vzdělávací projekt jazykové výuky ve Vaší společnosti. Úkolem vzdělávacího projektu je popsat kontext jazykové výuky v rámci aktivit zaměstnavatele, stanovit cíle jazykového vzdělávání, termíny, ve kterých budou cíle splněny a najít cestu k jejich dosažení. V návaznosti na vzdělávací projekt jsou stanovovány a průběžně revidovány plány jednotlivých kurzů. V průběhu výukového cyklu budeme pro Vás průběžně sledovat efektivitu výuky i spokojenost studentů, žádný požadavek ani žádná stížnost nezůstane nevyslyšena. Poskytneme Vám permanentní on-line dohled nad plněním zakázky. Kdykoliv budete potřebovat, budete mít k dispozici veškeré údaje, například finanční náklady na jakýkoliv kurz či na kteréhokoliv studenta. Na konci výukového cyklu obdrží studenti certifikáty, které zhodnotí dosažený pokrok, tato hodnocení budou pro Vás rovněž přístupná on-line.

 
Kontrola a management kvality

 
Pro zajištění kvalitní a efektivní výuky používáme řadu kontrolních mechanismů.


Mezi ně patří pravidelné hospitace, kterými ověřujeme kvalitu výuky i průběžné testování dosažených znalostí, jehož prostřednictvím hodnotíme efektivitu výuky. V neposlední řadě sem patří i ankety zjišťující spokojenost posluchačů s průběhem kurzů. Anketu provádíme minimálně jednou za výukový cyklus a její výsledky prezentujeme zákazníkům. Velkou péči věnujeme rozvoji profesních kompetencí lektorského týmu. Další informace o standardech naší práce včetně akreditací a certifikací naleznete v oddílu Profil školy.

 
Speciální záruka

 
Garance hodin na zkoušku

Při výměně lektora nebo zrušení kurzu během záruční lhůty je veškerý servis školy zdarma.


Další související služby

 
Komplexní servis v oblasti jazykového vzdělávání může znamenat mnohem více, než jen přípravu a realizaci kurzů. Chceme, aby naši zákazníci měli s jazykovou výukou co nejméně starostí a mohli věnovat o to více zdrojů své hlavní činnosti.

 
Mezinárodní jazykové zkoušky, výuka se specifickým zaměřením, jazykové audity, testování uchazečů o zaměstnání, e-learning – to vše patří do spektra našich služeb. Zajistíme veškerou komunikaci s posluchači nominovanými k jazykové výuce – role manažerů vzdělávání tak bude zejména kontrolní, bez zátěže každodenní operativní prací. Umíme vytvořit a provozovat internetové portály jazykového vzdělávání přizpůsobené potřebám konkrétních zákazníků – Vaši zaměstnanci tak budou mít snadno dostupné informace o možnostech interního jazykového vzdělávání. Potřebujete snížit náklady? Navrhneme systém spoluúčasti zaměstnanců na jazykové výuce a zajistíme jeho administraci. Zakázkovou výuku můžeme také vhodně integrovat s širokou nabídkou kurzů pro veřejnost – pro zaměstnance našich zákazníků s mimořádně vysokým zvýhodněním. Nemáte dostatek místností? Dáme Vám k dispozici vlastní učebny. A to je jen několik možností našich služeb. Rádi připravíme nabídku na míru Vašim potřebám.

 
Firemní výuka / Komplexní servis / Administrativní podpora / Reference / Poptávka

Aktuality | Profil školy | Proč Glossa | Mezinárodní zkoušky | Kurzy pro veřejnost
Pomaturitní studium | Privátní kurzy | Firemní výuka | On-line testy | Business Workshops 
English University Online | Information in English | I-pack


Glossa s.r.o., Jindřišská 11, 110 00 Praha 1, tel. 224 219 484, 224 213 303, e-mail:info@glossa.cz

 

© Glossa, s.r.o. 2009, provoz a zpracování DOMÉNY s.r.o.