Username

Password

 

 

Mezinárodní zkoušky » Jaké jsou City&Guilds

Jaké jsou City&Guilds

Jaké jsou City&Guilds

Jaké jsou City&Guilds

Britské zkoušky City&Guilds jsou mezinárodně uznávané zkoušky

 • obecného jazyka (zkoušky označené jako International ESOL a International Spoken ESOL) a
 • obchodního jazyka (zkoušky English for Business Communication a Spoken English Test for Business).
  Úrovně jsou koncipovány podle Společného evropského referenčního rámce pro cizí jazyky.

CITY&GUILDS INSTITUTE OF LONDON

Zkoušky zastřešuje britská organizace City&Guilds Institute of London. Tato instituce má na starosti systém britských profesních kvalifikací na úrovni středního a vysokého školství, jakož i celoživotního vzdělávání. Pokrývá téměř celou škálu lidských činností. Držitelem certifikátu je tedy např. Jamie Oliver či Gordon Ramsey v oblasti kuchařství a cateringu či návrhářka Karen Miller.

AKREDITOVANÁ CENTRA

Kromě své působnosti ve Velké Británii působí organizace City&Guilds také mezinárodně, kdy prostřednictvím akreditovaných center nabízí možnost certifikace vybraných dovedností - v oblasti znalosti cizího jazyka, managementu, Human Ressources apod.

Naše škola je akreditovaným centrem od roku 2004, od kdy nabízí výše uvedené jazykové zkoušky. Kromě toho také aktivně spolupracuje s centrálou City&Guilds pro střední a východní Evropu sídlící v Budapešti na rozvoji metodiky výuky apod. Více informací naleznete pod odkazem Workshops.

CHARAKTERISTIKA ZKOUŠEK

Zkoušky City&Guilds mají několik výrazně pozitivních rysů:

 • Testují komunikativní dovednosti v reálných situacích (např. dohodněte se s partnerem, jak strávíte volný víkend, než by vyžadovaly popis obrázků).
 • Gramatika a slovní zásoba je testována v přirozeném kontextu (hodnotí se správné použití v psaném textu a ústním projevu; zkoušky neobsahují speciální aktivity zaměřené na izolované použití gramatických jevů).
 • Zkoušky se snaží zohlednit běžný způsob využití angličtiny: studenti mohou mít u písemné zkoušky anglicko-anglický slovník; zkouška začne poslechem (cca 20 min), zbývající čas do konce zkoušky si každý kandidát rozvrhne podle svého apod.
 • Písemná i ústní zkouška jsou zvladatelné společně v jeden den. Ústní zkouška trvá 10-15 min, písemná 2-3h podle úrovně.
 • Ústní zkoušku absolvuje kandidát sám; zkoušející mu hraje partnera. Není tedy odkázán na schopnosti či aktivitu dalšího kandidáta, s nímž by byl nucen komunikovat. Zkouška je nahrávána.
 • Vyhodnocení je objektivní. Zkoušky z celého světa se zasílají k vyhodnocení do Londýna.
 • V případě neúspěchu dostane kandidát zpětnou vazbu, která část zkoušky mu činila problém a na co se zaměřit.
 • Nabízí rovné příležitosti: nevidomým kandidátům nabízí složení zkoušky v Braillově písmu, dyslektikům prodloužení času na absolvování zkoušky apod.
 • Zkoušky jsou uznávány mezinárodně i v rámci ČR - jsou uznávaným dokladem ve státní správě, jakož i na vysokých školách.

Další výhodou je rychlá administrace. Termín přihlášení na zkoušku bývá 3-4 týdny před vlastním termínem zkoušky. Termín dodání výsledků je 4-6 týdnů od termínu zkoušky.

Certifikáty pro úspěšné absolventy jsou k dispozici 8-10 týdnů od zkoušky. Praktické info k aktuálním termínům získáte pod odkazem Termíny a ceny.


 
Mezinárodní zkoušky / Jaké jsou City&Guilds / Termíny a ceny / Zkoušky nanečisto / Registrace na zkoušky /
Ukázky zkoušekSimulace pro veř. kurzy / Loyalty Scheme

 

Aktuality | Profil školy | Proč Glossa | Mezinárodní zkoušky | Kurzy pro veřejnost
Pomaturitní studium | Privátní kurzy | Firemní výuka | On-line testy | Business Workshops 
English University Online | Information in English | I-pack


Glossa s.r.o., Jindřišská 11, 110 00 Praha 1, tel. 224 219 484, 224 213 303, e-mail:info@glossa.cz

 

© Glossa, s.r.o. 2009, provoz a zpracování DOMÉNY s.r.o.