Username

Password

 

 

Profil školy » Historie

Historie

Kurzy pro veřejnost Pomaturitní studium Privátní kurzy Firemní výuka

Historie

Historie

Historie školy jazyků Glossa dokazuje, že se nám úspěšně daří postupovat vpřed. Když byla naše škola v roce 1992 založena, pořádala pouhých několik veřejných kurzů anglického a německého jazyka. Neuplynulo ani deset let, a Glossa se stala jednou z velkých jazykových škol. Dosáhli jsme stabilní pozice v první desítce na českém trhu. A to byl ten pravý čas začít intenzivně budovat dobré jméno školy, zaměřené především na kvalitu. Bez jakékoli vnější podpory, s využitím vlastních zdrojů a nemalých investic se Glossa – škola jazyků stala průkopníkem v řadě důležitých oblastí. A tuto pozici si chceme udržet i do budoucna.

V roce 2002 byla Glossa jednou z prvních škol v České republice, které začaly pracovat se Společným evropským referenčním rámcem pro cizí jazyky v oblasti sylabů kurzů a hodnocení jazykových kompetencí posluchačů. Členové tehdejšího akademického managementu školy patřili mezi první české oficiální školitele ERR a Evropského jazykového portfolia.

V roce 2003 patřila Glossa – škola jazyků mezi iniciátory založení Asociace jazykových škol České republiky, profesního sdružení, jehož členové se orientují na kvalitu a prokazují splnění stanovených kritérií při pravidelných inspekcích. AJŠ ČR se později stala přidruženým členem Evropského sdružení pro kvalitní jazykové služby EAQUALS a je tedy nejen prvním a nejstarším profesním sdružením na českém trhu jazykových škol, ale také jedinou asociací, jejíž práce je zakotvena v mezinárodním kontextu. V roce 2003 Glossa – škola jazyků začala užívat vlastními silami vyvinutý databázový informační systém ISAJAŠ, který zahrnuje kompletní elektronické zpracování veškerých agend školy. Tím jsme nejen nabídli našim zákazníkům významnou přidanou hodnotu v dokumentaci a administraci zakázek, ale také významně zefektivnili naši práci a položili základy budování strukturovaného systému managementu kvality.

V roce 2004 pak byla ukončena implementace systému řízení kvality certifikací dle mezinárodní normy ISO 9001:2000 významnou nadnárodní certifikační institucí Bureau Veritas. Efektivita práce a transparentní procesní řízení od té doby patří k základním hodnotám managementu školy. V témže roce jsme také získali statut akreditovaného centra přední britské vzdělávací instituce City & Guilds Institute of London s právem pořádat mezinárodní jazykové zkoušky z obecné i obchodní angličtiny. Volba spolupráce s City & Guilds nebyla náhodná, oceňujeme zejména vyváženou kombinaci požadavků zkoušek City & Guilds s ohledem na praktickou každodenní komunikaci.

V roce 2005 jsme rozšířili informační systém školy o internetová rozhraní pro zákazníky i lektory. Přímý přístup zákazníků do informačního systému školy dává našim firemním klientům naprostý přehled o realizaci zakázek.

V roce 2006 prezentovala Glossa – škola jazyků poprvé Better Ways – konferenci pro učitele jazyků, propojenou s otevřenými programy dalšího profesního vzdělávání. Každý rok od té doby zahrnujeme do programu konference další inovativní prvky. Vzdělávací programy Better Ways jsou velmi oceňovány pro svoje praktické zaměření, bohatost myšlenek a nápadů a v neposlední řadě i příjemnou atmosféru. Téhož roku získala Glossa – škola jazyků ocenění jako nejlepší akreditované centrum City & Guilds v České republice.

V roce 2007 obdržela Glossa – škola jazyků jako jedna z mála soukromých jazykových škol státní akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Roku 2008 zaujímá Glossa – škola jazyků dle objemu realizovaných služeb pátou pozici na trhu jazykových škol v České republice. Jsme dost velcí na to, abychom měli k dispozici odpovídající zdroje a zázemí k realizaci jakýchkoli projektů v oblasti jazykového vzdělávání a dokázali nabízet konkurenceschopné služby s vysokou nákladovou efektivitou. Jsme přitom dostatečně malí na to, abychom mohli vnímat potřeby každého zákazníka, dokázali chápat jeho zvláštní potřeby a neztratili ani schopnost udržení pozitivních osobních vztahů při řízení lektorského týmu.

Pro roky 2010 a 2011 získala Glossa – škola jazyků podporu ve formě spolufinancování projektu vzdělávání lektorů Evropským sociálním fondem a veřejnými rozpočty České republiky v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita.

Profil školy / Historie / Lidé / Partneři

 

Aktuality | Profil školy | Proč Glossa | Mezinárodní zkoušky | Kurzy pro veřejnost
Pomaturitní studium | Privátní kurzy | Firemní výuka | On-line testy | Business Workshops 
English University Online | Information in English | I-pack


Glossa s.r.o., Jindřišská 11, 110 00 Praha 1, tel. 224 219 484, 224 213 303, e-mail:info@glossa.cz

 

© Glossa, s.r.o. 2009, provoz a zpracování DOMÉNY s.r.o.